2022 PHP AJAX Çoklu Dosya Yükleme (Progressbar % )

Hepinize merhabalar PHPDESTEK.COM ‘un sizin için hazırlamış olduğu PHP ve AJAX kullanarak çoklu dosya yükleme dersine hoş geldiniz. Bunu yaparken de Progress Bar kullanarak yüzdesini kullanıcılara sunacağız.

Sizin için Önerimiz

PHP AJAX İLE ETİKET SİSTEMİ

Hadi Başlayalım php ajax bootstrap

Öncelikle Bootstrap 5 sınıfını sistemimize ekliyoruz. ardından da form ile input=file oluşturup script sınıfımızı yazmaya başlıyoruz.

İndex.php

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">

    <title>Multiple File Upload with Progress Bar using JavaScript & PHP</title>
  </head>
  <body>

    <div class="container">
      <h1 class="mt-3 mb-3 text-center">Multiple File Upload with Progress Bar using JavaScript & PHP</h1>

      <div class="card">
        <div class="card-header">Select File</div>
        <div class="card-body">
          <table class="table">
            <tr>
              <td width="50%" align="right"><b>Select File</b></td>
              <td width="50%">
                <input type="file" id="select_file" multiple />
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </div>
      <br />
      <div class="progress" id="progress_bar" style="display:none; ">

        <div class="progress-bar" id="progress_bar_process" role="progressbar" style="width:0%">0%</div>

      </div>

      <div id="uploaded_image" class="row mt-5"></div>
    </div>
  </body>
</html>

<script>

function _(element)
{
  return document.getElementById(element);
}

_('select_file').onchange = function(event){

  var form_data = new FormData();

  var image_number = 1;

  var error = '';

  for(var count = 0; count < _('select_file').files.length; count++) 
  {
    if(!['image/jpeg', 'image/png', 'video/mp4'].includes(_('select_file').files[count].type))
    {
      error += '<div class="alert alert-danger"><b>'+image_number+'</b> Selected File must be .jpg or .png Only.</div>';
    }
    else
    {
      form_data.append("images[]", _('select_file').files[count]);
    }

    image_number++;
  }

  if(error != '')
  {
    _('uploaded_image').innerHTML = error;

    _('select_file').value = '';
  }
  else
  {
    _('progress_bar').style.display = 'block';

    var ajax_request = new XMLHttpRequest();

    ajax_request.open("POST", "upload.php");

    ajax_request.upload.addEventListener('progress', function(event){

      var percent_completed = Math.round((event.loaded / event.total) * 100);

      _('progress_bar_process').style.width = percent_completed + '%';

      _('progress_bar_process').innerHTML = percent_completed + '% completed';

    });

    ajax_request.addEventListener('load', function(event){

      _('uploaded_image').innerHTML = '<div class="alert alert-success">Files Uploaded Successfully</div>';

      _('select_file').value = '';

    });

    ajax_request.send(form_data);
  }

};

</script>

Sıra geldik upload.php yani işin kalbine

<?php

//upload.php

if(isset($_FILES['images']))
{
	for($count = 0; $count < count($_FILES['images']['name']); $count++)
	{
		$extension = pathinfo($_FILES['images']['name'][$count], PATHINFO_EXTENSION);

		$new_name = uniqid() . '.' . $extension;

		move_uploaded_file($_FILES['images']['tmp_name'][$count], 'images/' . $new_name);

	}

	echo 'success';
}


?>